חידושי מים חיים הלכות ברכות פרק ו

חידושי מים חיים הלכות ברכות פרק ו

  


הלכה ב
[ב] ומים אחרונים אין מברכין עליהם. עיין בפרק י"א הל' ד':