חידושי מהרי"ח מסכת עדויות פרק א

חידושי מהרי"ח מסכת עדויות פרק א

  

משנה ג
במשנה הלל אומר מלא הין כו' עי' ברע"ב פירוש הרמב"ם לא יכולתי להתאפק מלכתוב מה ששמעתי מהרב המופלג המגיד דק"ק מאהילוב מהור"ר אברהם דבר נאה שאמר איך יש סברא לומר שאם היה רבו נלעג לשון שיאמר התלמיד אותו לשון עצמו הלא לא לכבוד יחשב לרבו כ"א זלזול כמלעיג מרבו ואמר הרב הנ"ל שה"פ דקשה למה לי תיבת מלא הל"ל אומר הין מים כו' אלא שרבו שאמר לשון אין היה צריך לומר תיבת מלא דאם לא היה אומר תיבת מלא היו התלמידים סוברים שהוא אומר אין מים שאובין פוסלים כלל המקוה לכן היה צריך רבו לומר תיבת מלא ואז ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.