חידושי מהרי"ח מסכת כלאים פרק א

חידושי מהרי"ח מסכת כלאים פרק א

  

משנה ה
[תוי"ט ד"ה] הצנון והנפוץ כו' כלאים כת' הר"ב כו' דמאי קושיא הא כיון שאין הטעם דומה הולכין להחמיר כו'. יש לומר הואיל ואיכא שני דברים העלין דומין וגם הפרי אז י"ל שאינו כלאים. אבל אעתיק לך לשון הר"ש כמו שהוא לפני ולא יהיה קשה כלום וז"ל אות באות אמר רבי יש מהן שהלכו אחר הפרי ויש מהן שהלכו אחר העלין הלפת והצנון הלכו אחר הפרי הלפת והנפוס הלכו אחר העלין התיבון הרי צנון והנפוס הפרי והעלין דומין ואת אמרת כלאים אמר ר' יונה בזה הלכו אחר טעם הפרי פי' אחר פרי להחמיר וכן אחר העלין להחמיר וכן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.