חוקי חיים

חוקי חיים

  
חוקי חיים
רבי אברהם חיים גאגין (=אג"ן)
נולד בשנת תקמ"ז (1787) - נפטר בשנת תר"ח (1848)
ספר "חוקי חיים" לרבי אברהם גאגין, כולל שאלות ותשובות על ארבעת חלקי השלחן ערוך, ובסופו ליקוט חידושים על הש"ס, על ספר משנה תורה להרמב"ם ושאר פוסקים, ועל ספר החינוך. [כן כולל הספר זכרונות על הרעש שהיה בצפת בשנת תקצ"ז (1837)].
השאלות שהופנו אל הרב גאגין לא הצטמצמו רק מאנשי קהילתו בירושלים, ובספר אנו מוצאים שאלות שהופנו מצפת, טבריה, חברון, מצרים, צפון אפריקה ומקושטא.
רובו של הספר עוסק בעניינ
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.