חומת אנך משלי פרק כו

חומת אנך משלי פרק כו

  

שוט וכו' ושבט לגו כסילים. אפשר לרמוז כי שבט גימטריא איש. וזה שהוא איש ונעשה כסיל במקום שיהיה איש תן לו שבט גי' איש לגו גי' ט"ל שיתן לו מלקות:
ענה כסיל כאולתו. י"מ כפי אולתו אם נזיפה או הכאה. או קללה. או דברים. והנכון שידבר לו עד שיגלה שדבריו לעו ולא יחזיק עצמו לחכם:
דליו שוקים מפסח ומשל בפי כסילים. אפשר דהכונה כאשר גבהו השוקים מהפסח בודאי כן היא התורה שנקראת משל כמו שפירשו קצת מפרשים פ' זה לפי דרכם היא גבוה בעיני הכסילים שסוברים שאינם יכולים להגות בה והיא חמורה מאד ושצריכה תנאים ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.