חומת אנך יהושע פרק ח

חומת אנך יהושע פרק ח

  

ויאמר ה' אל יהושע אל תירא ואל תחת. אפשר לפי דהקב"ה אמר לו קום לך. ואמרו בסנהדרין דף מ"ד אתה גרמת שאסרת עליהם ביזת יריחו. ואעפ"י שהקב"ה הסכים על ידו זה היה לכבודו. ועוד שאמר ולו הואלנו ונשב בעבר הירדן ועל זה אמרו שם ועשיר יענה עזות זה יהושע. לז"א אל תירא ממה שאתה גרמת ואל תחת מאשר דברת. מאחר שכונתך בכל לטובה ואשר דברת אין אדם נתפס על צערו. א"נ שלא הלך לעי בראשונה וכשהוא אינו הולך אינם מצליחים ישראל כמשז"ל והיה גרמא לז"א אל תירא ואל תחת ממה שאני אומר לך לשים אורב וזהו דרך טבע ותסבור ח"ו דישר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.