חדוות יעקב הלכות גניבה פרק ט

חדוות יעקב הלכות גניבה פרק ט

  

הלכה ח
[ח] ואחד הבא במחתרת וכו' בין ביום בין בלילה וכו'. וז"ל הראב"ד בלילה וכו' א"א איני נמנע מלכתוב את דעתי שנ"ל שאע"פ שדרשו חכמים אם זרחה השמש דרך משל אם ברור לך הדבר כשמש שלא בא על עסקי נפשות וכו' אעפ"כ אינו יוצא מידי פשוטו ביום אינו רשאי להרגו שאין גנב בא ביום אא"כ יכול להשמט שומט ובורח ואינו מתעכב לגנוב ממון גדול ולעמוד על בעליו להרגו אלא גנב בלילה מפני שהגנב יודע שבעה"ב בבית אז בא להרוג או ליהרג אבל גנב ביום וכו', ובחיי ראשי כל מבין די לו בזה עכ"ל:
ושם בהלכה י"א וכן אם הקיפ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.