חדוות יעקב הלכות אישות פרק כג

חדוות יעקב הלכות אישות פרק כג

  

הלכה ג
[ג - ד] התנה עמה שלא יאכל פירות נכסיה הרי זה אינו אוכל פירותיהן אבל מוכרין את הפירות ולוקחין בהן קרקע והוא אוכל פירותיה שלא סילק עצמו אלא מפירות נכסים אלו בלבד. התנה עמה שלא יאכל פירות נכסיה ולא פירי פירותיהן לוקחין הפירות וקונין בהן קרקע ולוקחין פירות קרקע זו וקונין בהם קרקע שניה והוא אוכל פירות אלו שהן פירי [פירי] פירות וכן הדבר תמיד עד שיתנה עמה שלא יהיו לו לא פירות ולא פירי פירותיהן עד לעולם ואח"כ לא יהיו לו פירות בחייה אבל אם מתה יירש הכל. וז"ל הרב בעל כ"מ בגמ' אהא דקאמר ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.