חבצלת

חבצלת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 415 מקורות עבור חבצלת. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

שיר השירים פרק ב

 שיר השירים פרק ב(א) אֲנִי חֲבַצֶּלֶת הַשָּׁרוֹן שׁוֹשַׁנַּת הָעֲמָקִים:(ב) כְּשׁוֹשַׁנָּה בֵּין הַחוֹחִים כֵּן רַעְיָתִי בֵּין הַבָּנוֹת:(ג) כְּתַפּוּחַ בַּעֲצֵי הַיַּעַר כֵּן דּוֹדִי בֵּין הַבָּנִים בְּצִלּוֹ חִמַּדְתִּי וְיָשַׁבְתִּי וּפִרְיוֹ מָתוֹק לְחִכִּי:(ד) הֱבִיאַנִי אֶל בֵּית הַיָּיִן וְדִגְלוֹ עָלַי אַהֲבָה:(ה) סַמְּכוּנִי בָּאֲשִׁישׁוֹת רַפְּדוּנִי בַּתַּפּוּחִים כִּי חוֹלַת אַהֲבָה אָנִי:(ו) שְׂמֹאלוֹ תַּחַת לְרֹאשִׁי וִימִינוֹ תְּחַבְּקֵנִי:(ז) הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלִַם בִּצְבָאוֹת אוֹ בְּאַיְלוֹת הַשָּׂדֶה אִם תָּעִירוּ וְאִם תְּעוֹרְרוּ אֶת הָאַהֲבָה עַד שֶׁתֶּחְפָּץ: ס(ח) קוֹל דּוֹדִי הִנֵּה זֶה בָּא מְדַלֵּג עַל הֶהָרִים מְקַפֵּץ עַל הַגְּבָעוֹת:(ט) דּוֹמֶה דוֹדִי לִצְבִי אוֹ לְעֹפֶר הָאַיָּלִים הִנֵּה זֶה עוֹמֵד אַחַר כָּתְלֵנוּ מַשְׁגִּיחַ מִן הַחַלֹּנוֹת

2

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ב

 שיר השירים רבה (וילנא) פרשה בא [א] אני חבצלת השרון, אמרה כנסת ישראל אני היא וחביבה אני, אני שחבבני הקב"ה משבעים אומות, חבצלת השרון, שעשיתי לו צל על ידי בצלאל, דכתיב +שמות ל"ז+ ויעש בצלאל את הארון, השרון שאמרתי לפניו שירה על ידי משה, דכתיב +שמות ט"ו+ אז ישיר משה ובני ישראל, ד"א אני חבצלת השרון, אני היא וחביבה אני, אני היא שהייתי חבויה בצלן של מצרים, ולשעה קלה כנסני הקב"ה לרעמסס, והרטבתי מעשים טובים כשושנה, ואמרתי לפניו את השירה, שנאמר (ישעיה ל') השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, ד"א אני חבצלת השרון, אני היא וחביבה אני, אני היא

3

מדרש זוטא - שיר השירים (בובר) פרשה ב

 מדרש זוטא - שיר השירים (בובר) פרשה בסימן א[א] אני חבצלת השרון [שושנת העמקים]. (שהיא) [כדרך שהשושנה הזו] נאה, כך ישראל נאים במעשיהם מכל האומות.ד"א אני חבצלת השרון. אין השרון אלא שהיא שרה למקום, למי שברא את העולם.שושנת העמקים. שאין שושנה נאה בעולם אלא שושנת העמקים. כדרך שהשושנה נאה כך ישראל נאים בזמן הבכורים שהיה שבט יהודה מביא, והשיר /והשור/ בראשם ועטרה של זהב בראשם. הגיעו למקדש היו השליחים מעטרים את בכוריהם. הקריבו היו מביאים ענבים ותאנים ותמרים והשיר היה מכה לפניהם, והיו הסגנים והפחות והגזברים עומדים מפניהם. הגיעו לעזרה היו הלוים מכים בשיר ואומרים (אודך) [ארוממך]

4

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור א

 ולא בן נביא, אלא כך מקובלני מרבותי, שכל עצה שהיא לשם שמים סופה להתקיים, אמר ר' מנסיא מקרא מלא הוא, [רבות מחשבות בלב איש] ועצת ה' היא תקום (משלי יט כא), עצה שיש בה דבר ה' היא תקום.[כ] [א, ד] לא כן הרשעים. זהו שאמר הכתוב אני חבצלת השרון (שה"ש =שיר השירים= ב א), אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה, רבונו של עולם חביבה אני שחיבבתני מכל האומות, חבצלת שעשיתי לך חביון צל על ידי בצלאל, חבצלת חביון צל דבר אחר חביב צל. השרון. שאמרתי לך שירה על ידי משה. דבר אחר חבצלת. חביבה אני שהייתי חבויה בצל מצרים, ולשעה

5

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שיר השירים פרק ב

 פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שיר השירים פרק בסימן א(א) אני חבצלת השרון. אומרת כנסת ישראל לפני הקב"ה רבונו של עולם אבותינו היו חזקים בייחודו של עולם, וגם אני אעפ"י שאני בגלות בשעבוד האומות לא עזבתי ריחי הטוב ולא סרתי ממצותיו, ואני חבויה בצל תורה השרויה בארון: שושנת העמקים. שושנה בעמקה של תורה: אני חבצלת השרון. מה חבצלת השרון אינה מתגדלת אלא על המים כך ישראל אינם מתגדלין אלא בתורה ובתלמידי חכמים. שושנת העמקים שהיא לחה ואינה כמושה, כך ישראל מלוחלחין במצות, אבל שושנת ההרים כמושה, לכך נאמר שושנת העמקים, כדרך שהשושנה הזו נאה כך ישראל נאים במעשיהם.סימן

6

זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית

 לימינא סטא לשמאלא נחית לתתא וכן לארבע זויין מלכו אתפרש לעילא ותתא ולארבע זויין למהוי חד נהרא עלאה נחית לתתא ועביד ליה ימא רבא כמה דאת אמר (קהלת א') כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא דהא הוא כניש כלא ושאיב ליה בגויה כמה דאת אמר (שיר ב') אני חבצלת השרון שושנת העמקים, ואין שרון אלא אתר ימא רבא דשאיב כל מימין דעלמא דאפיק ושאיב ונהיר (ועאלין ביה בגיני כך דא אפיק ודא שאיב נהיר) דא בדא באורחין ידיען (נחלייא כפן עלויה) וכדין עלייהו כתיב (משלי כ"ד) בחכמה יבנה בית ועל דא בי"ת בראשית (נ"א ועל דא בית דעלמא

7

זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויחי

 בחדוותא ומתברכין מנה ועל דא קרבנין בכל יומא עלייהו לאטלא עלייהו שלם ויתברכון מינן, מכאן ולהלאה יומא חד דמלכא עלאה דחדי בהו בישראל דכתיב (במדבר כ"ט) ביום השמיני עצרת תהיה לכם דהא יומא דא מן מלכא בלחודוי חדוותא דיליה בישראל, למלכא דזמין אושפיזין וכו': ר"ש פתח ואמר (שיר ב') אני חבצלת השרון שושנת העמקים, כמה חביבה כנסת ישראל קמי קודשא בריך הוא דקודשא בריך הוא משבח לה והיא משבחת ליה תדיר וכמה משבחין ומזמרין אזמינת ליה תדיר לקודשא בריך הוא זכאה חולקהון דישראל דאחידן ביה בעדבא דחולקא קדישא כמה דכתיב (דברים ל"ב) כי חלק יי' עמו וגו', אני חבצלת השרון

8

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת אמור

 תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך, ובכלא עביד קודשא בריך הוא שליחותא דיליה ולית לן לאנהגא קלנא בכל מה דאיהו עבד ועל דא כתיב (שם קמה) טוב יי' לכל ורחמיו על כל מעשיו, וכתיב יודוך יי' כל מעשיך, (נדפס ויחי רכא):רבי שמעון פתח (שיר ב) אני חבצלת השרון שושנת העמקים, כמה חביבה כנסת ישראל קמי קודשא בריך הוא דקודשא בריך הוא משבח לה והיא משבחת ליה תדיר וכמה שבחין ומזמרין אתקנת ליה למלכא תדיר, זכאה חולקהון דישראל דאחידן בעדבא דחולקא קדישא כמה דכתיב (דברים לב) כי חלק יי' עמו יעקב חבל נחלתו, אני חבצלת השרון דא כ"י דאקרי

9

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר תקונא דעלמא תתאה מעלמא עלאה

 לעילא נטיף לימינא, סטא לשמאלא נחית לתתא, וכן לארבע זויין. מלכו אתפרש לעילא ותתא ולארבע זויין, למהוי חד נהרא עלאה.[אות רצח] נחית לתתא, ועביד ליה ימא רבא, כמה דאת אמר כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא, דהא הוא כניש כלא, ושאיב ליה בגויה. כד"א אני חבצלת השרון שושנת העמקים, ואין שרון אלא אתר ימא רבא, דשאיב כל מימין דעלמא, דאפיק ושאיב, ונהיר דא בדא, באורחין ידיען. וכדין עלייהו כתיב בחכמה יבנה בית, וע"ד בית בראשית. אבל ביתא עלאה רברבא, ישובא דעלמא, מלך סתם, ביתא תתאה.[אות רצט] והמלך ישמח באלקים, עלאה, לאחדא ביה תחות רישיה, ולקרבא ליה

10

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר חבצלת ושושנה

 זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר חבצלת ושושנה[אות רלב] ר"ש פתח ואמר, אני חבצלת השרון שושנת העמקים, כמה חביבה כנסת ישראל קמי קב"ה, דקב"ה משבח לה, והיא משבחת ליה תדיר, וכמה משבחין ומזמרין אזמינת ליה תדיר לקב"ה, זכאה חולקהון דישראל, דאחידן ביה בעדבא דחולקא קדישא, כמה דכתיב כי חלק ה' עמו וגו'.[אות רלג] אני חבצלת השרון, דא כנסת ישראל, דקיימא בשפירו דנוי בגנתא דעדן. השרון: דהיא שרה ומשבחת למלכא עלאה.[אות רלד] ד"א אני חבצלת השרון, דבעיא לאשקאה משקיו דנחלא עמיקא, מבועא דנחלין, כד"א והיה השרב לאגם. שושנת העמקים: דקיימא בעמיקתא דכלא. מאן אינון עמקים. כד"א ממעמקים

1234567891011121314151617181920