זוהר

זוהר

  
זוהר
ספר הזהר הקדוש הוא הספר המרכזי של ספרות הקבלה. הוא מיוחס לתנא רבי שמעון בר יוחאי ולתלמידיו. במשך דורות רבים לא נודע ספר זה ברבים, עד שנתגלה בתחילת האלף השישי (סוף המאה הי"ג, אמצע תקופת הראשונים) ע"י רבי משה די לאון, ממקובלי מספרד. הספר הוא מעין מדרש על התורה כסדר פרשות השבוע, הכתוב בארמית מיוחדת המעורבת גם בלשון הקודש. מלבד גוף ספר הזוהר על כל התורה כלולים בו גם חלקים נוספים, בהם 'רעיא מהימנא' (=הרועה הנאמן, הוא משה רבנו), חלק זה כולל בעיקר דרשות על תרי"ג מצוות כסדר הפרשות, ו'תיקוני זו
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.