זוהר - תוספתא כרך ב (שמות) פרשת שמות

זוהר - תוספתא כרך ב (שמות) פרשת שמות

  

[דף ד עמוד א] מתניתין אמר רבי שמעון אנן פתחין עיננא חמאן גלגלי רתיכתא קדישתא נטלין במטלנוי וקל שירתא בסימא לאודנין יאה ללבא סלקא ונחתא אזלא ולא נטלא מזדעזעין אלף אלפין ורבוא רבבן ופתחין שירתא מלרע לעילא לקל נעימותא ההוא קיימין מאן דקיימין ומתכנפין בכנופיא לסטרא דימינא ארבע מאה וחמשין אלפין מארי דעיינין חמאן ולא חמאן, קיימין בקיומיהון תרין סטרין אחרנין אתחוורו (ס"א אתחזרו) בגיניהון, ולסטרא דשמאלא מאתן וחמשין אלפין, אינון מאריהון דיבבא מיבבין ומיללין מאתר בית מותביהון פתחין בדינא ומסיימין בד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.