זוהר - תוספתא כרך ב (שמות) פרשת פקודי

זוהר - תוספתא כרך ב (שמות) פרשת פקודי

  

[דף רלה עמוד ב] ברזין עלאין, טסקורי קמיטין שכיחין אלין סלקין ונחתין ואלין קיימין בקיומייהו גלגלין דסחראן הוו קיימין מההוא זמנא דעפרא אתכניש, אינון גלגלין סחרין עלמא בסחרנותא סחרנותא דסחרין מדברין טיפסרא דקולטא בגווייהו, חד גלגלא אית בגווייהו, האי גלגלא סחרא ולא סחרא, קיימא בתריסר אלפי עלמין, בינייהו שכיח סליק ונטיל בגווייהו, תחות ההוא גלגלא קיימא חד עמודא דנעיץ עד תהומא רבא ביה מתגלגלאן אבנין גו תהומי אינון סלקין ונחתין ההוא עמודא קאים עלייהו נטיל ולא נטיל נעיץ מעילא לתתא סחרא מאתן ועשרין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.