זוהר - תוספתא כרך ב (שמות) פרשת יתרו

זוהר - תוספתא כרך ב (שמות) פרשת יתרו

  

[דף סח עמוד ב] בטמירו דטמירין אתרשים רשימו חד דלא אתחזי ולא אתגליא, ההוא רשימו רשים ולא רשים, מארי דסכלתנו ופקחין דעיינין לא יכלין למיקם ביה, איהו קיומא דכלא, ההוא רשימו איהו זעיר דלא אתחזיא ולא אתגליא, קיימא ברעותא, לקיימא כלא לנטלא מה דנטלא ממה דלית ביה רשימו ולא רעותא דלא אתחזי, ההוא רשימו בעא לאחפיא גרמיה ועבד ליה לגרמיה לאתטמרא ביה חד היכלא, ההוא היכלא אפיק ליה מגרמיה ומתח ליה במתיחו רב וסגיא לכל סטרין אוקיר ליה בלבושי יקר פתח ליה חמשין תרעין לגו בגו אתטמר ואתגניז ההוא רשימו, כיון דאת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.