זוהר - תוספתא כרך א (בראשית) פרשת נח

זוהר - תוספתא כרך א (בראשית) פרשת נח

  

[דף נט עמוד ב] למה נח נח תרי זמני אלא כל צדיק וצדיק די בעלמא [דף ס עמוד א] אית ליה תרין רוחין רוחא חד בעלמא דין ורוחא חד בעלמא דאתי והכי תשכח בכלהו צדיקי משה משה יעקב יעקב אברהם אברהם שמואל שמואל שם שם בר מיצחק דלא כתיב ביה כמה דכתיב בהו, בגין דיצחק בשעתא דאתקרב על גבי מדבחא נפקת נשמתיה דהות ביה בהאי עלמא וכיון דאתמר ביה באברהם ברוך מחיה המתים תבת ביה נשמתיה דעלמא דאתי, בגין דא תשכח דלא יחד קודשא בריך הוא שמיה אלא על יצחק בגין דאתחשב כמת ועל דא רמז קרא ואמר (איוב ז') הן בקדושיו לא יאמין וג ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.