זוהר - ס"א כרך ב (שמות) פרשת משפטים

זוהר - ס"א כרך ב (שמות) פרשת משפטים

  

[דף קי עמוד ב] בכלא דחה יעקב לעשו אחוי בגין דלא יהא ליה חולקא כלל, עשו לא התרעם [דף קיא עמוד א] אלא מחד דאינון תרין דכתיב (בראשית כז) ויעקבני זה פעמים, פעמים מבעי ליה, מאי זה, אלא חד דאקיש לתרין, חד דנפק לתרין, ומאי ניהו, בכרתי אתהפכי אתוון והוה ברכתי, זה פעמים חד דאתקש לתרין, ולא ידע עשו מה דעבד ליה בבטן אבל רב ממנא דיליה ידע הוה וקודשא בריך הוא ארגיש שמיא וחיילייהו לקלא דא דהא ברכה ובכורה לא תבע ממנא דיליה ולא אמר דהא ברכה הוה ליה למתבע ולא תבע, אחוה הא תבע ודאי דכתיב (ישעיה נח) ומבשרך ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.