זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת תזריע

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת תזריע

  

פרשת אשה כי תזריע
וידבר יי' אל משה לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וגו', ר"א פתח (שיר ג) על משכבי בלילות בקשתי וגו', על משכבי, במשכבי מבעי ליה, מהו על משכבי אלא כ"י אמרה קמי קודשא בריך הוא ובעאת מניה על גלותא בגין דהיא יתבה בין שאר עמין עם בנהא ושכיבת לעפרא ועל דהיא שכיבת בארעא אחרא מסאבא, אמרה על משכבי בעינא דכאיבנא (נ"א דשכיבנא) בגלותא, ועל דא בקשתי את שאהבה נפשי, ולאפקא לי מניה, בקשתיו ולא מצאתיו, דלאו אורחיה לאזדווגא [דף מב עמוד ב] בי אלא בהיכליה, קראתיו ולא ענני, דהא ביני עמין אחרנין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.