זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת שמיני

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת שמיני

  

פרשת ויהי ביום שמיני
ויהי ביום השמיני וגו' ר' יצחק פתח (איוב לח) ברן יחד ככבי בקר ויריעו כל בני אלהים, זכאין אינון ישראל דקודשא בריך הוא יהיב לון אורייתא קדישא חדוותא דכלא חדוותא דקודשא בריך הוא ואטיילותא דיליה דכתיב (משלי ח) ואהיה שעשועים יום יום ואורייתא כלא חד שמא קדישא איהי דקודשא בריך הוא ובאורייתא אתברי עלמא דכתיב (שם) ואהיה אצלו אמון אל תקרי אמון אלא אומן, ובאורייתא אתברי בר נש הדא הוא דכתיב (בראשית א) ויאמר אלהים נעשה אדם, אמר קודשא בריך הוא לאורייתא בעינא למברי אדם, אמרה קמיה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.