זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת צו

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת צו

  

פרשת צו את אהרן
זאת תורת העולה וגו', ר' שמעון פתח ואמר (שם לו) צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה וגו' (פקודי רלח ב ושם מוגה), האי קרא, אוקימנא ליה ואתמר, ת"ח האי עולה סליקו וקשירו דכ"י לעילא ודבוקא דילה בגו עלמא דאתי למהוי כלא חד בקשורא חדא בחדו, ובגין דסלקא לעילא לעילא כתיב זאת תורת רזא דכר ונוקבא כחדא תורה שבכתב ותורה שבעל פה לסלקא בחביבותא, כד אתער סטרא דצפון כמה דאוקימנא דכתיב (שיר ב) שמאלו תחת לראשי כדין איהי סלקא בחביבותא ואתעטרא בימינא ואתחברת באמצעיתא ואתנהיר כלא מרזא דקדש הקדשים ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.