זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת אחרי מות

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת אחרי מות

  

פרשת אחרי מות
וידבר יי' אל משה אחרי מות שני בני אהרן וגו', ויאמר יי' אל משה, רבי יהודה אמר כיון דכתיב וידבר יי' אל משה אמאי זמנא אחרא ויאמר יי' אל משה דבר אל אהרן אחיך דהא במלולא קדמאה סגי, אלא הכי תנינן כתיב ויקרא אל משה וידבר יי' אליו, וכתיב (שמות כד) ואל משה אמר עלה אל יי' והא אוקמוה מלה דהכא דרגא חד ולבתר דרגא אחרא, אוף הכא, וידבר יי' אל משה דרגא חד, ולבתר ויאמר יי' אל משה דבר אל אהרן אחיך דרגא אחרא, וכלא בחד מתקלא סלקא ומן שרשא חדא כולא אתחבר:
אחרי מות שני בני אהרן, רבי יצחק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.