זוהר כרך ג (במדבר) פרשת נשא

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת נשא

  

פרשת נשא את ראש
וידבר יי' אל משה לאמר, נשא את ראש בני גרשון וגו', ר' אבא פתח (תהלים לב) אשרי אדם לא יחשוב יי' לו עון ואין ברוחו רמיה, האי קרא לאו רישיה סיפיה ולאו סיפיה רישיה ואית לאסתכלא ביה והא אוקמוה, ת"ח בשעתא דצלותא דמנחה דינא שריא בעלמא ויצחק תקן צלותא דמנחה וגבורה עלאה שלטא בעלמא עד דאתי ועאל ליליא בגין לקבלא ליה (לליליא) ומזמנא דשארי צלותא דמנחה אתפרש שמלא לקבלא (לי') ואתער ליליא, בתר דאתער כל אינון נטורי פתחין דלבר כלהו מתערין בעלמא ואתפשטו, וכל בני עלמא טעמין טעמא דמותא והא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.