זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בלק

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בלק

  

פרשת וירא בלק
וירא בלק בן צפור וגו', ר' שמעון אמר, וירא, מאי ראיה חמא ראיה ודאי ממש חמא במשקופא דחכמתא וחמא בעינוי, חמא במשקופא דחכמתא כמה דכתיב (בראשית כו) (בראשית קמ ב) וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון, מאי בעד החלון כמה דאת אמר (שופטים ה) בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא (אלא) דא (ס"א ודא) חלון דחכמתא, דזנבי שוליהון דככביא ואינון חלוני דחכמתא, וחד חלון אית דכל חכמתא ביה שריא ובה חמי מאן דחמי בעקרא דחכמתא, אוף הכא וירא בלק בחכמתא דיליה, בן צפור, כמה דאמרו, אבל בן צפור ממש דהא חרשוי ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.