זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בהעלותך

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בהעלותך

  

פרשת בהעלותך
וידבר יי' אל משה לאמר, דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות וגו' רבי יהודה פתח (שם יט) והוא כחתן יוצא מחופתו וגו', זכאה חולקיהון דישראל דקודשא בריך הוא אתרעי בהון ויהב להון אורייתא דקשוט אילנא דחיי דביה אחיד בר נש (ס"א ירית) חיין להאי עלמא וחיין לעלמא דאתי דכל מאן דאשתדל באורייתא ואחיד בה אית ליה חיין (ס"א אחיד בחיין) וכל מאן דשביק מלי דאורייתא ואתפרש מאורייתא כאלו מתפרש מחיין בגין דהיא חיין וכל מלוי חיין הדא הוא דכתיב (משלי ד) כי חיים הם וגו', וכתיב (שם ג) רפאות תהי ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.