זוהר כרך ב (שמות) פרשת משפטים

זוהר כרך ב (שמות) פרשת משפטים

  

פרשת ואלה המשפטים
+אמרו המגיהים מתחלת הפרשה עד מעשה ידי להתפאר בדף קי"ד א' הוא מן הסבא ויגענו ומצאנו הנוסחא מדויקת תל"ח:+
פתח ר' שמעון ואמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם תרגום ואלין דיניא דתסדר קדמיהון, אלין אינון סדורין דגלגולא דינין דנשמתין דאתדנו כל חד וחד לקבל עונשיה:
כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשביעית יצא לחפשי חנם, חברייא עידן הכא לגלאה כמה רזין טמירין דגלגולא, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד, כד נשמתא אתחייבת בגלגולא אם הוא מסטרא דההוא עבד מטטרון דאיהו (קה א, טו א, צ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.