זוהר כרך ב (שמות) פרשת וארא

זוהר כרך ב (שמות) פרשת וארא

  

פרשת וארא
וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני יי' וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי וגו', רבי אבא פתח (ישעיה כו) בטחו ביי' עדי עד כי ביה יי' צור עולמים, בטחו ביי' כל בני עלמא בעיין לאתתקפא ביה בקודשא בריך הוא ולמהוי רחצנו דלהון ביה, אי הכי מהו עדי עד, אלא בגין דיהא תקפא דבר נש באתר דאיהו קיומא וקשורא דכלא, ואקרי עד והא אוקמוה כמה דאת אמר (בראשית מט) בבקר יאכל עד, והאי עד אתר דאחיד לכל סטרין לסטרא דא ולסטרא דא לאתקיימא ולאתקשרא קשרא די לא תעדי והאי עד תיאובתא דכלא ביה כמה דאת אמר (ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.