זוהר כרך א (בראשית) פרשת מקץ

זוהר כרך א (בראשית) פרשת מקץ

  

פרשת ויהי מקץ
ויהי מקץ רבי חייא פתח ואמר (איוב כ"ח) קץ שם לחשך ולכל תכלית הוא חוקר אבן אפל וצלמות, האי קרא אתמר, קץ שם לחשך דא איהו קץ דשמאלא דאיהו שאט בעלמא ושאט לעילא וקיימא קמי קודשא בריך הוא ואסטי וקטריג על עלמא והא אתמר, ולכל תכלית הוא חוקר דהא כל עובדוי לאו אינון לטב אלא לשיצאה תדיר ולמעבד כליה בעלמא, אבן אפל וצלמות דא אבן נגף דבה כשלין חייבין וקיימא בהאי דאקרי (שם י') ארץ עפתה כמו אפל, ת"ח אית ארץ חיים לעילא והאי איהו ארץ ישראל, (ד"א ואית ארץ לתתא ונקרא) אפל וצלמות אפל דנפקא מא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.