זוהר כרך א (בראשית) פרשת לך לך

זוהר כרך א (בראשית) פרשת לך לך

  

פרשת לך לך
לך לך מארצך וגו' ר' אבא פתח ואמר (ישעיה מ"ו) שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה, שמעו אלי אבירי לב כמה תקיפין לבייהו דחייביא דחמאן שבילי ואורחי דאורייתא ולא מסתכלן בהו ולבייהו תקיפין דלא מהדרין בתיובתא לגבי מריהון ואקרון אבירי לב, הרחוקים מצדקה דמתרחקי מאורייתא, רבי חזקיה אמר דמתרחקי מקודשא בריך הוא ואינון רחיקין מניה ובגין כך אקרון אבירי לב, הרחוקים מצדקה דלא בעאן לקרבא לגבי קודשא בריך הוא בגין כך אינון רחוקים מצדקה כיון דאינון רחוקים מצדקה רחוקים אינון משלום דלית לון שלום, ד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.