זוהר כרך א (בראשית) פרשת חיי שרה

זוהר כרך א (בראשית) פרשת חיי שרה

  

[דף קכא עמוד א] פרשת ויהיו חיי שרה
ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים ר' יוסי פתח ואמר (יונה א') וישאו את יונה ויטילוהו אל הים ויעמוד הים מזעפו הכא אית לאסתכלא מאי טעמא ארעישת ימא עליה דיונה ולא ארעישת עליה ארעא כיון דהוה אזיל בגין דלא תשרי עליה שכינתא, ימא (עלאה) אמאי אחיד ביה כד הוה אזיל, אלא ודאי מלאה באתריה הוה, ים, תנן ים דמיא לרקיע ורקיע לכסא הכבוד ובגין כך ימא אחיד ביה ונטל ליה (בגין דהוה עריק) מקמי ימא ערק (נ"א ומקמי ימא ביה שרא יראה בדוכתיה) שדי ימא ידא ביה בדוכתהא (נ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.