זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישב

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישב

  

פרשת וישב יעקב
וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, רבי חייא פתח ואמר (תהלים ל"ד) רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יי' ת"ח כמה מקטרגין אית ליה לב"נ מיומא דקודשא בריך הוא יהב ביה נשמתא (ד"א ל"ג לב"נ) (לאתקיימא) בהאי עלמא דכיון דנפיק ב"נ לאוירא דעלמא מיד אזדמן לאשתתפא בהדיה יצר הרע כמה דאתמר דכתיב (בראשית ד') לפתח חטאת רובץ וגו', וכדין אשתתף בהדיה יצר הרע, ות"ח דהכי הוא דהא בעירי מיומא דאתילידו כלהו נטרי גרמייהו וערקין מן גו נורא ומן כל אתרין בישין, ובר נש מיד אתי לארמא גרמיה גו נורא בגין די ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.