זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויצא

זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויצא

  

פרשת ויצא יעקב
ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ר' חייא פתח ואמר (קהלת א') וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם האי קרא אוקמוה, אבל וזרח השמש דא יעקב כד הוה בבאר שבע, ובא השמש כד אזל לחרן דכתיב וילן שם כי בא השמש, ואל מקומו שואף [דף קמז עמוד א] זורח דכתיב וישכב במקום ההוא, ות"ח שמשא אף על גב דנהיר לכל עלמא מטלנוי בתרין סטרין אינון כמה דאת אמר הולך אל דרום וסובב אל צפון, בגין דדא ימינא ודא שמאלא (ובגין) ונגיד ונפיק כל יומא מסטרא דמזרח ואזיל לסטרא דדרום (נ"א דמערב) ולבתר לסטרא דצפו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.