זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויחי

זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויחי

  

פרשת ויחי
ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה וגו', אמר רבי יוסי לבא חמא בנבואה במצרים דיהון בנוהי בכמה גלוון עד הכא ועד עדנא דקץ משיחא ולא מטא לנבואה דויחי אלא במצרים והיא נבואתה מעלייתא מדאתנביאו (ד"א לא אתנביאו) דכוותה ולא מטא להו שום איניש מן בני נביאה אלא הוא ומשה, במשה כתיב (שמות ל"ג) כי לא יראני האדם וחי ביעקב כתיב ויחי יעקב, ויחי נבואתה דנחתא מאספקלריא' (מאירתא) דנהרא בעי למימר (חפץ ההוא הוה בעינוהי) נבואן דגלותא דערען לבנוהי בארעא דכנען ובכל ארעא דאתותב בה מארעא דמצרים הוה תביר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.