זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות

  

ויהי בימי שפוט השופטים. רבנן פתרי קרא דכתיב [איוב ל"ח] ברן יחד כוכבי בקר ויריעו כל בני אלהים. מאי ככבי בקר אינון מלאכין קדישין [דשלטין ביממא] מאן בני אלהים אינון מלאכין [קדישין] דשלטין בליליא. בא וראה כל מה שברא [דף כו עמוד א] הקב"ה בעולמו לא ברא אלא ליקרא דיליה שנאמר [ישעי' מ"ג] כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. הקב"ה ברא בר נש בעלמא ויהיב ביה שמיה יהוה. ה' נפש. ו' רוח ה' נקראת נשמתא י' נשמתא לנשמתא. וקראם י"ה אב ואם. ו"ה בן ובת. ובדוגמא דברא רוח ונפשא דקדישא כך ברא רוח ונפשא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.