זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת איכה

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת איכה

  

שלחו להו בני בבל לבני ארעא קדישא לן יאות למבכי לן יאות למעבד הספדא על חורבן בית אלהנא על דאתבדרנא ביני עממיא ואית לן למיפתח הספידא ולפרשא אלפ"א ביתא דשלח מארי עלמא להספידא דחורבן ביתיה:
שלחו להו בני ארעא קדישא יאות דאתון אתבדרתון ביני עממיא ואתון לבר מארעא קדישא ויאות לכו למבכי עלייכו ועל גרמייכו דנפקתון מנהורא לחשוכא כעבדא דנפיק מבי מאריה. אבל אנן אית לן למבכי ולמעבד הספידא ולן שדר קב"ה ספרא דהספידא דאנן בנהא דמטרוניתא ואנן מבני ביתה וידעין יקרא דמארי עלמא ולן יאות למבכי ולפרשא אינון ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.