זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת תולדות

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת תולדות

  

זהר מפרשת תולדות בדקל"ט ב' חסר תוספתא זו
ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדום האדום הזה אמאי כתיב תרי זמני האדום אלא בגין דכל מה דאית ליה אדום. הוא אדום כד"א ויצא הראשון אדמוני. ותבשילא דיליה אדום דכתיב הלעיטני נא מן האדום האדום הזה. וארעא דיליה אדומה דכתיב ארצה שעיר שדה אדום. וגוברין דיליה אדומין דכתיב הוא עשו אבי אדום [ראשית לו] ומאן דזמין לאתפרעא מניה אדום דכתיב דודי צח ואדום. ולבושיה אדום דכתיב [ישעי' סג] מדוע אדום ללבושיך וכתיב [שם] מי זה בא מאדום. אמר רבי יהודה שם:
סתרי תו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.