זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת צו

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת צו

  

זהר לפ' צו
[וחסר תחלת העניין] ובסטר שמאלא קיימא דרגא אחרא דבסטר מסאבא דאקרי אוף הכי מחשבה ואקרי מחשבה רעה בגין דדרגא דעלה איהו רע ובג"כ איקרי מחשבה רעה. הכא קיימא כל רעותין בישין וכל הרהורין בישין וכל בישין דעלמא ואיהי קיימא לכל רעותין אלין דיסתאב ב"נ בהו. בהאי מחשבה רעה קיימא כמה דרגין מסאבין וכלהו קיימין לסאבא לב"נ באינון רעותין והרהורין דמחשבה רעה וכדין אסתאב ב"נ בהו ואתדבק בההוא סטרא וע"ד בעי לקרבא עולה לאתדכאה. וכד קריב לה בעי לאסטאה רעותיה לגבי מחשבה קדישא. [וכד] סליק תננא מאינו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.