זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת נח

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת נח

  

זהר לפ' נח
ור' חזקיה אמר זכאה חולקיהון דישראל דקב"ה איתרעי בהו ויהב לון אורייתא קדישא ואזהר לון ויהב לון עיטא לאסתמרא מעילא ותתא בגין דלא ישלוט בהו בר קב"ה בלחודוי ואינון ידעי לדחייא מנייהו כל מקטרגין וכל קסטירין בגין דיהון חולקא דעדביה ואחסנתיה כד"א כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו. ת"ח ביומא דר"ה קב"ה יתיב בדינא על עלמא וכל בני עלמא עאלין לחושבנא ולא אית מאן דלא עאל בחושבנא וספרין דחיין ומתין פתיחן בההוא יומא והקב"ה בגין דאתרעי בהו יהב לון עיטא לאשתזבא מכל מקטרגין דלעילא דאינון אתמנן בכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.