זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת כי תשא

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת כי תשא

  

זהר לפ' כי תשא
מאי כל העובר על הפקודים אלא דהא הוא מאן דעבר על פקודין דמאריה אי בעי לאתתקנא קמי מאריה ולא ישלוט עליה דינא דלעילא זה יתנו ז"ה בעי למיתן לקרבא ליה בזא"ת ולאנהרא לה בנהירו בגין דלא תוקיד עלמא בשלהובוי בגין דמאן דעבר על פקודין דמאריה אפריד זה מזאת כדין בעי לאתקנא לההוא אתר ולארמא רישא קמי דינא ולא ישלוט דינא עליה. זה יתנו. ת"ח בי דינא דלעילא לא מענישין ליה לב"נ עד דאיהו בר עשרין שנין מ"ט בגין דההוא זמנא אשתלים בתרין חולקין בחולקא דקב"ה וכנסת ישראל וע"ד אי ההוא זמנא עבר על ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.