זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת ויצא

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת ויצא

  

זהר לפרשת ויצא
פתח ההוא יודאי ואמר ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון. ויקח לו לגרמיה ולתקוניה. מקל לבנה דא רזא דוא"ו דשמא קדישא דאקרי תפארת דאיהו אחיד בה ואיהו כגוונא דמקל. לבנה (כן) [בן] להאי עילאה סתימאה. לח מסטרא דמיא דאקרון חסד. ולוז מסטרא (דיניק נר' דיצחק לאש) [דאש] דאיקרי גבורה. וערמון מסטרא דגרמיה וחולקיה כללא דכל גוונין. דהא יעקב חכימא הוה בערמימותא. ויפצל בהם פצלות לבנות. בהם בו הול"ל דהא (מכל) [מקל] חד הוה מאי בהם בכל אינון ז' דרגין דרמיזין בקרא דלך ה' הגדולה והגבורה אשלי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.