זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת אחרי מות

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת אחרי מות

  

מדרש הנעלם לפרשת אחרי
ת"ח בשעתא דאתבריאו אתלבשו בדיוקנא קדישא עילאה דנהורא בגנתא דעדן דלעילא ובדיוקנא קדישא אחרא בגנתא דעדן דלתתא ויהבין לון אחסנתא עילאה ויהבו להון חולקא עילאה. ובתר דיהבין להון דא אמר להון מלאכא אתא זימנא דתיפקו דקב"ה אמר די תפקון מכאן. תווהו ואמרו לאן א"ל תרין מלאכין קב"ה אמר לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. מארצך דא גנתא דעדן דלתתא ומבית אביך דא גנתא דעדן דלעילא אל הארץ אשר אראך דא ארעא חשוכא שפלה. ואחזיאו ליה כל גנתא דעדן ואחזיאו ליה היכלין וביתין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.