ויקרא רבה (מרגליות) פרשת צו פרשה י

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת צו פרשה י

  

[א] קח את אהרן (ויקרא ח, ב). אהבת צדק ותשנא רשע (תהלים מה, ח). ר' יודן בש' ר' עזריה פתר קרייה באברהם אבינו בשעה שבקש רחמים על סדומיים, אמ' לפניו רבונו שלעולם נשבעת שאין אתה מביא מבול לעולם, הה"ד כימי נח זאת לי (ישעיה נד, ט), מבול שלמים אי אתה מביא, מבול שלאש את מביא, מה אתה מערים על השבועה, אם כן לא יצאת ידי שבועה, הה"ד חלילה לך מעשות כדבר הזה (בראשית יח, כה). אמ' לפניו חלילה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט (שם /בראשית י"ח, כ"ה/), אם משפט את מבקש אין כן עולם, ואם עולם אתה מבקש אין כן משפט, וא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.