ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה כז

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה כז

  

א [כב, כז] שור או כשב או עז, הה"ד (שם /תהלים/ לו) צדקתך כהררי אל, ההרים מעלין עשבים והצדיקים יש להם מעשים טובים, ד"א צדקתך כהררי אל מה ההרים ראוים להזרע ועושים פירות כך הצדיקים עושים פירות ומטיבין לעצמם ולאחרים למה"ד לפעמון זהב והגיל שלו מן מרגליות כך הצדיקים מטיבין לעצמן ולאחרים שנאמר (ישעיה ג) אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו, משפטיך תהום רבה אלו הרשעים מה תהום אינו יכול להזרע ואינו עושה פירות אף הרשעים אין להם מעשים טובים ואין עושים פירות אלא מצירין לעצמן ולאחרים שנאמר (שם /ישעיהו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.