ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה כו

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה כו

  

פרשת אמור 
א [כא, א] אמור אל הכהנים בני אהרן, ר' תנחום בר' חנילאי פתח (תהלים יב) אמרות ה' אמרות טהורות אמרות ה' אמרות טהורות אמרות ב"ו =בשר ודם= אינן אמרות טהורות בנוהג שבעולם מלך ב"ו נכנס למדינה כל בני המדינה מקלסין אותו וערב לו קילוסן אמר להם למחר אני בונה לכם דימוסיאות ומרחצאות למחר אני מכניס לכם אמה של מים ישן לו ולא עמד היכן הוא והיכן אמרותיו אבל הקב"ה אינו כן אלא (ירמיה י) וה' אלהים אמת למה הוא אמת א"ר אבין שהוא אלהים חיים ומלך עולם, אמרות טהורות רבי יודן בשם ר' יוחנן ור' ברכיה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.