ויקח אברהם הלכות גירושין פרק יא

ויקח אברהם הלכות גירושין פרק יא

  


הלכה א
[א] אין נושאין את הקטנה וכו'. נ"ב חקי חיים דקכ"ה ע"א.

הלכה ו
[ו] קטנה שלא מיאנה וכו'. נ"ב אחי וראש דל"ו ע"ב.

הלכה יד
[יד] ובכלל לאו זה וכו'. נ"ב חק"ל אה"ע סימן ח די"ב ע"ג.

הלכה כה
[כה] ומ"ש המ"ל. נ"ב חקי חיים דקנ"ט ע"א.