ויקח אברהם הלכות גירושין פרק ט

ויקח אברהם הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה ט
[ט] וכן האומר לאשה וכו'. נ"ב חק"ל אה"ע סי' נ"ו דקכ"ג ע"ד וקל"ד ע"א.
ה"ה: וזה ששאלת למה אין אנו חוששין כו'. נ"ב יו"ד ח"ג סי' פ"ב דמ"ח ע"ב.

הלכה יא
[יא] הרי זה גיטך מעכשיו אם לא באתי וכו'. נ"ב משפט צדק ח"ג סי' כ"ח דפ"א ע"א.
הר"ז גיטך. והשגת הראב"ד. נ"ב חק"ל אה"ע סי' פ"ו דקכ"ט ע"ב וביו"ד ח"ג סימן פ"ג דע"א ע"א.

הלכה כה
[כה] נתייחד עמה וכו'. נ"ב עוגת אליהו ד"ך ע"א.

הלכה כז
[כז] ואפילו היה הכותב אחד משני העדים וכו'. נ"ב פנים מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.