ויקח אברהם הלכות בכורות פרק ד

ויקח אברהם הלכות בכורות פרק ד

  

הלכה א
[א] היה לו באחד משניהם אבר אחד כגון יד או רגל וכו'. נ"ב חק"ל יו"ד ח"א סי' ס"ה דצ"ז ע"ד.
בהמת השותפין חייבת בבכורה וכו'. נ"ב שם סי' י"ז דל"א ע"ב.

הלכה יא
[יא] בהמה גסה שהפילה חררת דם וכו'. נ"ב הלכות יו"ט דמ"ה ע"ד.

הלכה יג
[יג] הפילה ואין לנפלי בהמה פטירת רחם וכו'. נ"ב שם דמ"ט ע"ד.

הלכה יד
[יד] מבכרת המקשה לילד וכו'. נ"ב שם דג"ן ע"ד.

הלכה טו
[טו] נתקדש למפרע ונפטרה מן הבכורה וכו'. נ"ב שם דמ"ז ע"ד.

הלכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.