ויקח אברהם הלכות ביכורים פרק ד

ויקח אברהם הלכות ביכורים פרק ד

  

הלכה ג
[ג] הגר מביא וקורא וכו'. נ"ב ברכות המים די"ג ע"ג לשון למודים חיו"ד סי' כ"ד די"ז ע"ג חק"ל ח"מ ח"א סי' ע"ט דף פ"ה ע"ב נחמד למראה ח"ב דקצ"א ע"א עה"ח ס' בהעלותך דע"ח ע"ד.

הלכה ז
[ז] המוכר שדהו או שמכר אילנות וכו'. נ"ב פנים מאירות ח"ב ד"ט ע"א יד משה דף קנ"ז ע"א.

הלכה יג
[יג] המביא בכורים מאחר החג ועד החנוכה וכו'. נ"ב אמר יוסף דכ"א ע"ד עץ החיים דף קל"א ע"ב.

הלכה טו
[טו] אעפ"י שהבכורים והתרומות וכו'. נ"ב חק"ל יו"ד ח"א סי' רי"ד דרפ"ב ע"ב. ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.