ויקח אברהם הלכות ביאת המקדש פרק ג

ויקח אברהם הלכות ביאת המקדש פרק ג

  

הלכה ג
[ג] ומשלחין זבים וזבות נדות ויולדות וכו'. נ"ב חק"ל ח"א סי' ס"ו דקי"א ע"ג.

הלכה ח
[ח] וכן מצורע שנכנס לירושלם לוקה וכו'. נ"ב שם שם דקי"ב ע"א.

הלכה ט
[ט] או מחוסר כפורים שנכנס לעזרת ישראל וכו'. נ"ב עץ החיים ס' ויקרא דטו"ב ע"ד ודכ"ה ע"א.

הלכה טז
[טז] המכניס שרץ וכיוצא בו במקדש וכו'. נ"ב חק"ל יו"ד ח"א בקונטריס כונן לחקר דשי"ד ע"ד.

הלכה יח
[יח] וכן טמא שהכניס ידו למקדש וכו'. נ"ב לשון למודים א"ח סי' א' ד"ב ע"א.


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.