ויקח אברהם הלכות אבל פרק י

ויקח אברהם הלכות אבל פרק י

  


הלכה ז
[ז] הגהמי"י אות ו': אבל חל יום ל' בשבת וכו'. נ"ב נכ"ח ח"א סי' ס"ה דק"ב ע"א.