ויקח אברהם הלכות אבל פרק ט

ויקח אברהם הלכות אבל פרק ט

  


הלכה ב
[ב] כדרך שקורע אדם על אביו ועל אמו וכו'. נ"ב בתי כהונה ח"ב בבית המד' ד"ק ע"א מעשה אברהם דרכ"ד ע"א.