העמק דבר שמות פרשת וארא פרק ח

העמק דבר שמות פרשת וארא פרק ח

  

(ג) ויעשו כן החרטמים בלטיהם ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים. היינו מין השני שהיה על ארץ מצרים העלו גם המה במעשה שדים, אבל את מין המעולה שהיה בבית פרעה ועמו ועבדיו שיצא מן היאור לא יכלו להעלות, ע"כ נכנע פרעה:
(ד) ממני ומעמי. לא ביקש להסיר אלא מין המשחית הנמצא בביתו ובעמו שהם שומרי ראשו, שהבין שהמה משולחת מאת ה', וחשש לעמו שהם שומרי ראשו יותר משריו ועבדיו, משום שלא בקל ישיג אנשי מלחמה מצוינים, כמו שרי המדינה שאם מת זה מעמידים אחר:
(ה) התפאר עלי. בקש ממני דבר שיהיה לך לתפארת אשר ה' מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.