העמק דבר דברים פרשת שופטים פרק כ

העמק דבר דברים פרשת שופטים פרק כ

  

(א) על אויבך. לאפוקי יהודה על עשרת השבטים שלא שנאו זה את זה רק המלכים מתגרים זה בזה, וגם אם היו שני הצדדים עובדי ה' לא היה שייך זה הבטחון, שהרי ה' הולך גם עם מחנה השני'. ות"א בעלי דבבך, ולא סנאך כמו שתרגם בס' שמות כ"ג ועוד, דמשמעות סנאך הוא בלב, וכן הוא פי' אויב, וא"כ לא שייך ללחום על אויב בלב, אלא פי' בעלי דבבך, מתגרה בדברים ומצער, וכיב"ז בכ"מ לפי הענין:
כי ה' אלהיך עמך, ביחוד בשעת מלחמה שכינה שורה בקרב מחנה ישראל כמש"כ לעיל ו' ט"ז:
המעלך מארץ מצרים. אפי' אם אינו באופן שהארון הו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.